முன்

பதி
வுநேரம்

தொடர்பு

முகவரி :
இல. 204, டென்சில்
கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல

தொலைபேசி :
(+94) 112 092 776
(+94) 112 092 777
(+94) 112 092 763

தொலைநகல் :
(+94) 112 092 787

மின் அஞ்சல் முகவரி :
cmsec@wpc.gov.lk

நிகழ்வுகள்

<< Feb 2024 >>
MTWTFSS
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
05161

செய்தி

களனி நதிக்கு கழிவு பொருட்கள் சேர்வதை தடுப்பதற்கான கலந்துரையாடல் – 2023.08.16

மேலும் வாசிக்க
களனி நதிக்கு கழிவு பொருட்கள் சேர்வதை தடுப்பதற்கான கலந்துரையாடல் – 2023.08.16

கடற்கரை ஓரங்கள் சுத்தம் செய்யும் சிரமதான நிகழ்ச்சி திட்டம்

மேலும் வாசிக்க
கடற்கரை ஓரங்கள் சுத்தம் செய்யும் சிரமதான நிகழ்ச்சி திட்டம்

உள்ளூராட்ச்சி அமைச்சின் (மே.மா) கீழ் நடைமுறைபடுத்தப்படும் மேல் மாகாண உல்லாச அலுவல்கள் வாரியத்தினால் ஏற்பாடு செய்யும் “Western Breaze food festival” …….

மேலும் வாசிக்க
உள்ளூராட்ச்சி அமைச்சின் (மே.மா) கீழ் நடைமுறைபடுத்தப்படும் மேல் மாகாண உல்லாச அலுவல்கள் வாரியத்தினால் ஏற்பாடு செய்யும் “Western Breaze food festival” …….

மேல் மாகாண கடற்கரையோரங்கள் துப்பரவு செய்தல் மற்றும் கால்வாய்கள் மூலம் கடலில் சேரும் கழிவுப்பதார்தங்கள் அகற்றும் நிகழ்ச்சி திட்டத்தை முறையாக நிறுவுதல்.

மேலும் வாசிக்க
மேல் மாகாண கடற்கரையோரங்கள் துப்பரவு செய்தல் மற்றும் கால்வாய்கள் மூலம் கடலில் சேரும் கழிவுப்பதார்தங்கள் அகற்றும் நிகழ்ச்சி திட்டத்தை முறையாக நிறுவுதல்.

மேல் மாகாண கடற்கரை ஓரங்கள் சுத்திகரிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம் அரச மற்றும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின் பங்களிப்புடன்.

மேலும் வாசிக்க
மேல் மாகாண கடற்கரை ஓரங்கள் சுத்திகரிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம் அரச மற்றும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின் பங்களிப்புடன்.

“மினிசர”உள்ளூராட்ச்சி மன்றங்களில் சேவை புரியும் அலுவலர்களின் திறன்களை மேம்படுத்தல் நிகழ்ச்சி திட்டம்.

மேலும் வாசிக்க
“மினிசர”உள்ளூராட்ச்சி மன்றங்களில் சேவை புரியும் அலுவலர்களின் திறன்களை மேம்படுத்தல் நிகழ்ச்சி திட்டம்.

சுகாதார ஆலோசனைகளை பின்பற்றுதல் மூலம் அலுவலகத்திற்கு சமூகமளிக்காது உள்ளூராட்ச்சி அமைச்சின் (மே.மா) மூலம் உங்களுக்கு பெற்று கொள்ள கூடிய சேவைகளுக்காக நீங்கள் எங்களுடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.

 • நிர்வாக பிரிவு
  0112092776

 • திட்டமிடல் பிரிவு
  0112092763

 • கணக்கு பிரிவு
  0112092763

 • உங்சுளது புகார்களுக்காக
  cmwpcomplaints20@gmail.com