අමාත්‍යංශ ලේකම්ගේ පණිවිඩය

මතු අනාගතයේ අද්විතීය වෙනසයි !

තාක්ෂණික ප්‍රගමනයත් සමඟ ඉතා වේගවත් ගමනකට මංපෙත් සකසා ගත් වර්තමාන සමාජ පද්ධතියේ ජීවත් වන මිනිසා තම ඉදිරි කටයුතු වලදී නව්‍යතා කෙරෙහි වැඩි නැඹුරු වීමක් දැකිය හැක. එදිනෙදා ජීවිතයේ කාර්යයන් යුහුසුළුව ඉටු කර ගැනීම සඳහා පුද්ගලයා බොහෝ විට කාර්යක්ෂම සන්නිවේදන පද්ධතිය හා එක්ව කටයුතු කරනු ඇත. මෙවන් අවධියක බස්නාහිර පළාතේ පළාත් පාලන, ආර්ථික ප්‍රවර්ධන, විදුලි බල හා බලශක්ති,පරිසර කටයුතු, ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන සහ සංචාරක කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් අන්තර්ජාලයට දියත් කරනු ලැබූ මෙම වෙබ් අඩවිය සමස්ත ජනතාවගේ කටයුතු පහසු කර ගැනීම උදෙසා හේතු ප්‍රත්‍ය වනු ඇත. එමඟින් අප අමාත්‍යාංශය තුළින් සිදු වන්නා වූ ජනතා මෙහෙවර හා දැක්ම පිළිබඳවත් මනා අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි වේ. එවන් පසුබිමක් තුළ සේවාලාභී ජනතාව සහ නිලධාරින් අතර සාර්ථක සන්නිවේදනයකට මෙකී වෙබ් අඩවිය ප්‍රයෝජනවත්ව නු ඇතැයි මම විශ්වාස කරමි.

චන්ද්‍රානි සමරකෝන්
ලේකම්