அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவரக்ளின் கைகளால் ISO தரக் கட்டளை சான்றிதழைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

நாம் 9001 : 2015 சர்வதேச  தரச் கட்டளைச் சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக்கொண்டோம் – அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவரக்ளின் கைகளால் ISO தரக் கட்டளை சான்றிதழைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

திகதி : 2019 – 04 – 11
இடம் : ஜனாதிபதியின்  உத்தியோகபூர்வஇல்லத்தில்