ලෝක තෙත්බිම් දිනය සැමරීම නිමිත්තෙන් පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන – 2020.02.07

ලෝක තෙත්බිම් සුරැකීමේ දිනයෙහි මෙම වර්ෂයේ තේමාව වන තෙත්බිම් සහ ජෛව විවිධත්වය පාදක කොට ගනිමින් පාසල් සිසුන් දැනුවත් කොට ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක් රැගෙන යාම තුලින්, ප්‍රජාව වෙත තෙත්බිම් සංරක්ෂණයේ වැදගත්කම පිළිබඳ දැනුම හා අත්දැකීම් ප්‍රේෂණය කිරීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ විය.

මේ සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කලාපයේ පාසල් සිසුන් සහ ගුරුවරුන් 50ක පමණ යුත් කණ්ඩායමක් සහභාගී වූ අතර ලංකා ජලනි ආයතනය මේ සඳහා අනුග්‍රහය දක්වන ලදී. එමෙන්ම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සත්ත්ව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය දීප්ති වික්‍රමසිංහ මහත්මිය ඇතුළු කථිකාචාර්යයවරුන් දෙදෙනෙකු මේ සඳහා සම්පත්දායකත්වය ලබාදෙන ලදී.

දිනය – 2020.02.07
ස්ථානය – දියසරු උයන තෙත්බිම් උද්‍යානය, බත්තරමුල්ල